Weg met negatieve gedachten

Ik leer leren
mei 25, 2017
Volg je hart
juni 25, 2017
Show all

In mijn praktijk komen regelmatig mensen die vervelende situaties hebben meegemaakt en hierdoor worden belemmerd in hun leven. Gedachten daaraan zorgen b.v. voor een vervelend gevoel of angst om keuzes te maken. In veel gevallen ga ik dan eerst aan de slag om door middel van cognitieve gedragstherapie of systeemtherapie het trauma aan te pakken met de cliënt. Daarnaast kan EMDR uitkomst bieden.

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven. In de jaren daarna werd het verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is toe te passen bij kinderen én volwassenen.