Meldcode huiselijk geweld

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling volgt Helenderwijs onderstaand stappenplan.

Dit stappenplan wordt ook gevolgd bij vermoedens van psychisch- of seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vormen van misbruik/ geweld waarbij de veiligheid van de kinderen niet gewaarborgd kan worden.