Mijn aanpak

Iedereen in eigen kracht!

Mijn aanpak

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of door het invullen van het contactformulier

Invullen van een vragenlijst en een intakegesprek vormen de start van de begeleiding. 

Coaching van kinderen

Wanneer u een hulpvraag heeft voor uw kind, vindt het intakegesprek plaats met u als ouder(s). Het doel van de intake is onder andere om een beeld te krijgen van de situatie en het helder formuleren van de doelen/resultaten waaraan gewerkt gaat worden. Ook bespreken we welke hulp ik kan bieden. 

Tijdens het traject met uw kind plan ik een oudergesprek na 3 tot 5 sessies. Dit gesprek heeft als doel om de sessies te evalueren en om na te gaan of we op de goede weg zitten en of de hulpvraag nog klopt. 

Als ouders geeft het u de gelegenheid om vragen te stellen en om te vertellen hoe het op dat moment met uw kind gaat. Wanneer dit gewenst is krijgt u tips en adviezen mee voor thuis. Aan het einde van een traject plannen we, als afsluiting, nog eenmaal een oudergesprek. 

Coaching van jongeren

Na aanmelding ontvangt u per mail een intakeformulier. Dit formulier vormt de basis voor het intakegesprek. Ook voor de jongere zelf mail ik een intakeformulier om in te vullen. 

Een intakegesprek houd ik altijd alleen met ouders. We bespreken de problematiek en de hulpvraag die u heeft als ouders. Het is van belang dat uw kind akkoord gaat met het traject en dit zal dus ook tijdens de eerste sessie met uw kind besproken worden.

Na 3-5 sessies met uw kind plan ik een oudergesprek. Het doel van dit gesprek is om de vorderingen te bespreken en of de hulpvraag nog klopt. Ook bespreken we hoe en of we verder gaan en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Wanneer dit gewenst is krijgt u tips en adviezen mee voor thuis. 

Aan het einde van een traject plannen we, als afsluiting, nog eenmaal een oudergesprek. 

Coaching volwassenen

Nadat u zich heeft aangemeld bij Helenderwijs krijgt u een intakeformulier toegestuurd per mail. Tijdens de intake vormt dit formulier de basis van het gesprek. Het doel van de intake is om de hulpvraag helder te formuleren en een doel/resultaat wat u graag wilt bereiken vast te stellen. Daarnaast overleggen we  welke vorm van hulp ik u kan bieden.

Factuur

U ontvangt de factuur per mail en ik stuur een Tikkie om de kosten te voldoen. 

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten. Ik raad u aan om daar zelf naar te informeren bij uw Ziektekostenverzekeraar. 

Beschikking aanvragen

Begeleiding/therapie betaald vanuit een beschikking via de gemeente is alleen mogelijk voor kinderen tot 18 jaar. Wanneer u een beschikking aan wilt vragen raad ik u aan om dit te vermelden op het contactformulier. Vermeld ook uw telefoonnummer, dan neem ik contact met u op om uitleg te geven over deze procedure.

Resultaat van de behandeling

Het is moeilijk te zeggen wat het resultaat van de begeleiding/therapie zal zijn. Klachten kunnen verdwijnen, verminderen, of blijven bestaan. Ook is het mogelijk dat u en/of uw kind, beter leert omgaan met bestaande klachten. Bij de begeleiding/therapie is geen sprake van een resultaat-verplichting, wel een inspanningsverplichting aan de zijde van Gertie Kersten.

Het resultaat is afhankelijk van meerdere factoren. Denk hierbij aan: oefenen om dat wat geleerd is in de begeleiding, toe te passen in de praktijk. 

Wanneer het om begeleiding van uw kind gaat; samen met uw kind het geleerde oefenen in de praktijk. Door samen het schrift te bekijken en de opdrachten uit te voeren en uw kind te stimuleren het geleerde in de praktijk toe te passen.