Klachtenregeling

Als psychosociaal therapeut werk ik op een professionele en zorgvuldige manier en ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen:

  • De VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde)
  • De overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Ik sta geregistreerd als registertherapeut. 
  • De SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). SKJ is een beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. 

Ik werk, net als ieder lid van deze verenigingen, volgens de praktijkcode. 

Wanneer u tips of feedback wilt uiten of ergens ontevreden over bent, dan hoor ik dat graag van u.

Mochten we er samen niet uitkomen en wilt u een klacht indienen dan kan dat via de Wkkgz.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. 

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen: 

  1. Een klacht maakt u in eerste instantie bespreekbaar bij uw behandelaar. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neemt u contact op met de VIV en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kunt u toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland: info@vivnederland.nl
  3. Indien de klachtenfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. 

Hier vindt u de procedure en verdere informatie zoals de kosten www.camcoop.nl

Dan klikken op: klacht indienen

Klik op: lees verder

Daar vindt u als klager/cliënt een stappenplan om uw klacht in te dienen.

In het stroomschema op: www.camcoop.nl/media/Klachtproces%20client.pdf is te zien hoe de klachtenprocedure verloopt. Een klacht over zorgverlening in het kader van Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of een alternatief genezer verloopt volgens een andere procedure dan een klacht in het kader van de Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Via deze link vind u mijn registratie bij de geschillencommissie: www.camcoop.nl

Dan klikken op: Therapeuten

Dan naar: VIV waar u mijn naam, Gertie Kersten, in kan vullen.