Begeleiding van kinderen en ouders

Samen werken aan wat in de weg staat


Kinderen kunnen door allerlei ingrijpende situaties niet lekker in hun vel zitten. Scheiding van ouders, overlijden van dierbaren of pesten kan een kind erg in de weg zitten. Zelfs zodanig dat hij of zij in het dagelijks leven veel last krijgt van geestelijke- en lichamelijke klachten, met een uiting in gedrag tot gevolg. In mijn praktijk houd ik regelmatig gesprekken met ouders om hen te ondersteunen bij deze gedragsveranderingen van hun kind(eren). Door middel van ouder-kindcoaching gaan we samen op zoek naar de juiste communicatie, omgang en relatie met je kind(eren), en met elkaar. Het doel van de therapie is het herkennen van eigen kracht, zowel voor het kind als voor je zelf als ouder en hoe deze optimaal in te zetten.

Herken het gedrag van je kind

Mijn werkwijze kent twee belangrijke peilers: De cognitieve gedragstherapie en de oplossings gerichte aanpak. Wanneer je negatief over jezelf denkt heeft dit direct invloed op hoe je je voelt en dat wat je laat zien in je gedrag. Hierdoor kun je je minder ‘lekker in je vel voelen’. Iedereen heeft een goede reden om te reageren op een situatie zoals hij of zij doet. Gedragsveranderingen bij kinderen zijn vaak een signaal van onbalans van lichaam of geest. Aan ons de taak, als ouder/ verzorger en coach, om deze te (h)erkennen.

Gedrag zou kunnen zijn

 • Bedplassen
 • Angstig zijn
 • Piekeren
 • Concentratieproblemen
 • Lichamelijke klachten
 • Achteruitgaande schoolprestaties
 • Slaap problemen
 • Heel gevoelig zijn
 • ADD/ADHD
 • Autisme
 • Boosheid/agressie
 • Omgaan met verlies van dierbaren
 • Omgaan met pestgedrag
 • Grenzen leren aangeven naar anderen
Herken je jezelf of je kind? Samen gaan we op zoek naar datgene wat helpend is, zodat je je eigen kracht weer gaat ervaren en zicht krijgt op wie je werkelijk bent. Steeds passend bij de hulpvraag (van jou of je kind) gericht op de individuele hulpvraag.
Werkwijze
Het proces start met een kennismakingsgesprek. Tijdens het therapieproces geef ik de ruimte aan het kind en ouder om de hulpvraag goed in kaart te brengen. Ik werk vanuit allerlei invalshoeken op een integratieve manier. Hierbij maak ik bij kinderen onder andere gebruik van; spel, werken met knuffels, een situatie uitspelen, we doen oefeningen vanuit de kanjertraining, tekenen/ schilderen/ kleien, aardingsoefeningen, EMDR en ik werk met Bach en Cosmic flowers remedies. Ik schrijf regelmatig een helend verhaal voor een kind (zie link Workshop Helende Verhalen). 
Ik maak gebruik van creatieve therapie omdat kinderen hierdoor makkelijker tot hun innerlijke kern kunnen komen. De kern leidt tot innerlijke kracht en kinderen leren hun intuïtie te vertrouwen en deze in te zetten. Ouders werken samen met mij aan het persoonlijke proces en ontwikkeling. Ik help door opvoed-patronen inzichtelijk te maken en stimuleer hierin een doorbraak te realiseren. Elke sessie duurt één uur. De therapie duurt in principe tussen de vijf en tien sessies, afhankelijk van de hulpvraag. Bij de begeleiding van kinderen vind er na elke vijf keer een oudergesprek plaats.