Week tegen pesten: Jij doet ertoe

Ik heb gewonnen!
juli 27, 2016
Alles op zijn tijd
oktober 25, 2016
Show all

Deze week is het de week tegen het pesten. Het thema dit jaar is #jij doet er toe. Hierbij verwijzend naar de grote rol van de groepsleerkracht.

 

Mijn visie is dat het heel belangrijk is om thuis zowel als in de klas op school een klimaat te hebben waar veiligheid voorop staat. Dat kinderen weten dat wat ze jou ook vertellen, je nooit zult oordelen. Dat geen enkele vraag raar is, dat kinderen ervaren dat jij er onvoorwaardelijk voor ze bent. Wat niet wil zeggen dat plagen of pesten dan niet voor zal komen. Het zegt wel dat wanneer de sfeer open is naar elkaar, er eerder signalen zullen worden gezien en gehoord. Kinderen durven hun verhaal aan jou toe te vertrouwen. Wanneer er sprake is van pestgedrag heb je elkaar nodig. Wanneer er sprake is van pesten op school is het belangrijk dat betreffende kinderen, ouders en groepsleerkrachten met elkaar in gesprek willen gaan, samenwerken, afspraken makend dan kan er veel veranderen ten goede. Een aanpak waarbij; zowel het kind dat pestgedrag laat zien, het kind dat wordt gepest, de toeschouwers en de meelopers aandacht krijgen verdient de voorkeur. Er is altijd een reden voor gedrag wat kinderen laten zien. Bespreek regelmatig wat er al goed gaat en waar nog aan gewerkt kan worden. Wanneer het voor kinderen duidelijk is dat ze zowel op positief gedrag als op negatief gedrag worden aangesproken en dat er consequenties aan hun gedrag (negatief dan wel positief) zal worden gekoppeld, ontstaat er meer ruimte voor openheid, respect en begrip  naar elkaar. Op scholen verzorg ik ouderavonden en geef ik gastlessen samen met Charlotte Broekhuizen van www.heldenzijn.nl. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van pest problematiek. ‘Helden zijn’ is een platform voor ouders en kinderen die met pesten te maken hebben. Verder wordt er in de training: ‘Ik en jij?!DOEN!’ ook uitgebreid aandacht besteed aan plagen en pesten. Op internet zijn allerlei sites te vinden met informatie, voor thuis en op school.

 

En tot slot, heb je zelf met pestgedrag te maken omdat je zelf pest of gepest wordt; praat er met iemand over die je vertrouwt zodat het kan stoppen. Want: JIJ DOET ERTOE!

Gertie Kersten geeft begeleiding en coaching aan volwassenen, tieners en kinderen. Haar praktijk, Helenderwijs, is gevestigd op de Hoek 13, in Wervershoof. Met allerlei hulpvragen kunt u bij haar terecht. Haar aanpak is oplossings gericht, de cliënt volgend in het proces. Allerlei therapieën worden ingezet passend bij de hulpvraag. Helenderwijs, ook voor: opvoedgesprekken, groepstrainingen: voor kinderen in de basisschoolleeftijd en Voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op de site: www.helenderwijs.nu, stuur een mail naar gertie@helenderwijs.nu of bel: 0644526521